Basketball, 2023/24 Euroleague

Spiele Panathinaikos Athen - Alle Spiele anzeigen

Freitag, 06. Oktober 2023

Fr.Freitag, 06. Oktober 2023 - 20:15 Uhr
Panathinaikos Athen
78:88

Donnerstag, 12. Oktober 2023

Do.Donnerstag, 12. Oktober 2023 - 20:15 Uhr
Panathinaikos Athen
78:71

Dienstag, 17. Oktober 2023

Di.Dienstag, 17. Oktober 2023 - 19:15 Uhr
Panathinaikos Athen
83:69

Freitag, 20. Oktober 2023

Fr.Freitag, 20. Oktober 2023 - 20:15 Uhr
Panathinaikos Athen
81:86

Freitag, 27. Oktober 2023

Fr.Freitag, 27. Oktober 2023 - 20:15 Uhr
Panathinaikos Athen
95:81

Freitag, 03. November 2023

Fr.Freitag, 03. November 2023 - 20:30 Uhr
Panathinaikos Athen
80:72

Freitag, 10. November 2023

Fr.Freitag, 10. November 2023 - 20:00 Uhr
Panathinaikos Athen
85:99

Mittwoch, 15. November 2023

Mi.Mittwoch, 15. November 2023 - 20:15 Uhr
Panathinaikos Athen
73:71

Freitag, 17. November 2023

Fr.Freitag, 17. November 2023 - 20:15 Uhr
Panathinaikos Athen
90:76

Donnerstag, 23. November 2023

Do.Donnerstag, 23. November 2023 - 20:15 Uhr
Panathinaikos Athen
90:73

Donnerstag, 30. November 2023

Do.Donnerstag, 30. November 2023 - 20:45 Uhr
Panathinaikos Athen
92:87

Dienstag, 05. Dezember 2023

Di.Dienstag, 05. Dezember 2023 - 18:30 Uhr
Panathinaikos Athen
71:68

Donnerstag, 07. Dezember 2023

Do.Donnerstag, 07. Dezember 2023 - 20:15 Uhr
Panathinaikos Athen
78:90

Donnerstag, 14. Dezember 2023

Do.Donnerstag, 14. Dezember 2023 - 21:00 Uhr
Panathinaikos Athen
81:89

Mittwoch, 20. Dezember 2023

Mi.Mittwoch, 20. Dezember 2023 - 19:00 Uhr
Panathinaikos Athen
90:91

Freitag, 22. Dezember 2023

Fr.Freitag, 22. Dezember 2023 - 20:45 Uhr
Panathinaikos Athen
68:76

Donnerstag, 28. Dezember 2023

Do.Donnerstag, 28. Dezember 2023 - 20:15 Uhr
Panathinaikos Athen
82:65

Mittwoch, 03. Januar 2024

Mi.Mittwoch, 03. Januar 2024 - 20:30 Uhr
Panathinaikos Athen
75:73

Freitag, 05. Januar 2024

Fr.Freitag, 05. Januar 2024 - 20:30 Uhr
Panathinaikos Athen
81:82

Dienstag, 09. Januar 2024

Di.Dienstag, 09. Januar 2024 - 20:15 Uhr
Panathinaikos Athen
83:76

Donnerstag, 11. Januar 2024

Do.Donnerstag, 11. Januar 2024 - 20:15 Uhr
Panathinaikos Athen
88:63

Freitag, 19. Januar 2024

Fr.Freitag, 19. Januar 2024 - 20:15 Uhr
Panathinaikos Athen
84:71

Donnerstag, 25. Januar 2024

Do.Donnerstag, 25. Januar 2024 - 20:05 Uhr
Panathinaikos Athen
90:75

Mittwoch, 31. Januar 2024

Mi.Mittwoch, 31. Januar 2024 - 20:15 Uhr
Panathinaikos Athen
79:62

Freitag, 02. Februar 2024

Fr.Freitag, 02. Februar 2024 - 19:00 Uhr
Panathinaikos Athen
80:68

Freitag, 09. Februar 2024

Fr.Freitag, 09. Februar 2024 - 20:15 Uhr
Panathinaikos Athen
74:63

Donnerstag, 29. Februar 2024

Do.Donnerstag, 29. Februar 2024 - 20:45 Uhr
Panathinaikos Athen
86:97

Freitag, 08. März 2024

Fr.Freitag, 08. März 2024 - 20:15 Uhr
Panathinaikos Athen
85:67

Donnerstag, 14. März 2024

Do.Donnerstag, 14. März 2024 - 18:45 Uhr
Panathinaikos Athen
71:65

Mittwoch, 20. März 2024

Mi.Mittwoch, 20. März 2024 - 20:00 Uhr
Panathinaikos Athen
76:89

Freitag, 22. März 2024

Fr.Freitag, 22. März 2024 - 20:15 Uhr
Panathinaikos Athen
89:81

Freitag, 29. März 2024

Fr.Freitag, 29. März 2024 - 20:30 Uhr
Panathinaikos Athen
79:81

Freitag, 05. April 2024

Fr.Freitag, 05. April 2024 - 20:30 Uhr
Panathinaikos Athen
75:82

Donnerstag, 11. April 2024

Do.Donnerstag, 11. April 2024 - 20:15 Uhr
Panathinaikos Athen
84:75